JIU XIAO สวมบทบาทการเป็นตัวละครหลักอย่างสมเกียรติ

JIU XIAO เกมนี้จะออกแนวแอคชั่น…

Oculto เดินทางผจญภัยแบบล่องลอยในอากาศ

Oculto สำหรับสถานีอวกาศในตอนนี…